Имот инвест - недвижими имоти в Карлово

телефон 0885 111 597

Посредничество при продажба на недвижим имот

- “ИМОТ ИНВЕСТ“ ще направи първоначален оглед на имота.

- НИЕ консултираме ПРОДАВАЧА при определяне на реална пазарна цена на предлагания имот и евентуалното й актуализиране във времето при промяна на пазарната конюктура, както й възможностите за продажба.

- Агенция “ИМОТ ИНВЕСТ“ изисква пълен комплект документи от ПРОДАВАЧА, необходими за нотариалното прехвърляне на имота.

- Използване на рекламна стратегия от страна на фирмата, целяща максимално бързо и изгодно реализиране на предлагания имот.

- Извършване на огледи с потенциални купувачи.

- Защита интересите на клиента, оказване на необходимата консултанска и юридическа помощ до деня на нотариално прехвърляне на имота, както и получаване от ПРОДАВАЧА на пълната стойност на продадения от него недвижим имот.

Посредничество при покупка на недвижим имот

- Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания.

- Организиране на огледи на предварително подбрани имоти.

- Агенцията съветва и подпомага клиента при избора на имот.

- Организиране и провеждане на среща със собственика при интерес към конкретен имот.

- Агенцията подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани, искови молби и пр.).

- Оказване на необходимата консултанска и юридическа помощ от момента на избор на имот, до деня на нотариално прехвърляне и получаване от КУПУВАЧА на Нотариален акт за новозакупения имот.

Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот

- Ние ще направим първоначален оглед на имота.

- “ИМОТ ИНВЕСТ“ консултира НАЕМОДАТЕЛЯ при определяне на реално обоснована наемна цена на предлагания имот, както й възможностите за отдаване под наем.

- Изискване на документ за собственост от Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договора за наем. - Индивидуална рекламна стратегия при предлагането на имота, ориентирана към максимално доброто му присъствие на информационния пазар на недвижими имоти и целяща намирането на подходящ наемател.

- Извършване на огледи с потенциални наематели.

- Подготовка и изготвяне на "Договор за наем" съгласно ЗЗД и взаимната договореност между страните.

Посредничество при наемане на недвижим имот

- Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от НАЕМАТЕЛЯ параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания.

- Организиране на огледи на предварително подбрани имоти.

- Професионална консултация при избора от страна на Наемателя на подходящ имот.

- Изискване на документ за собственост от Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договора за наем.

- Изготвяне на "Договор за наем" съгласно ЗЗД и взаимната договореност между страните.

» Нашите контакти